Information till Campadres kunder

Campadre Scandinavia AB, nedan Bolaget, försattes i konkurs den 6 april 2022. Advokat Jakob Callmander vid Advokatfirman Fylgia KB är förordnad till konkursförvaltare i konkursen. Nedan finns allmän information om vad som gäller i konkursen för konsumenter.

Reklamation av vara köpt FÖRE konkursutbrottet
Kund som köpt vara före konkursutbrottet kan inte reklamera felet. Ersättningsanspråk på grund av att reklamation inte kan göras får istället anmälas till konkursförvaltningen enligt instruktion nedan. Kunder kan enligt 46 § konsumentköplagen i vissa fall reklamera fel i vara mot bakre säljled. En förutsättning för åberopande av 46 § konsumentköplagen är att det är fel på varan. Någon möjlighet att rikta anspråk mot tidigare säljled vid dröjsmål finns inte. Inte heller vid köp av begagnade varor. Vidare måste det bakre säljledet ha utgjorts av en näringsidkare som i sin tur överlåtit varan för vidareförsäljning, t.ex. tillverkare, importör, grossist och andra som överlåtit varan för vidareförsäljning. Varje krav mot bakre säljled måste avgöras från fall till fall.

Retur av vara köpt FÖRE konkursutbrottet
Retur av vara som köpts och betalats före konkursutbrottet och som inte har återbetalats, kommer inte heller att återbetalas. Eventuella ersättningsanspråk på grund av förskottsbetalning för olevererade varor får anmälas till konkursförvaltningen enligt instruktion nedan.

Varor som köpts FÖRE konkursutbrottet men inte levererats
Varor som har köps/ beställts före konkursutbrottet men inte levererats, kommer inte heller att levereras. Förskottsbetalningar för varor som skett före konkursutbrottet återbetalas inte. Varor som är förskottsbetalda före konkursen men inte levererats kommer inte levereras. Eventuella ersättningsanspråk på grund av förskottsbetalning för olevererade varor får anmälas till konkursförvaltningen enligt instruktion nedan.

Reklamation/retur av vara köpt EFTER konkursutbrottet
Kund som önskar returnera eller reklamera varor som köpts efter konkursutbrottet kontaktar kundtjänst i vanlig ordning. Ångerrätten enligt distans- och hemförsäljningslagen gäller på vanligt sätt för köp efter konkursutbrottet.

Anmälan av anspråk
Anspråk på ersättning på grund av reklamationer, förskottsbetalningar, tillgodohavanden eller övriga fordringar enligt ovan anmäls per e-post till [email protected] med angivande av namn, adress, ordernummer och vilket belopp som du begär ersättning med. Dessa anspråk utgör oprioriterade fordringar i konkursen. Om oprioriterade fordringar visar sig få utdelning i konkursen kommer ett bevakningsförfarande att inledas och de som anmält sina fordringar till konkursförvaltningen kommer då att få information om hur detta går till. Hantering av personuppgifter

Advokatfirman Fylgia KB och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i Campadre Scandinavia AB:s konkurs. För mer information om Advokatfirman Fylgias och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirman Fylgias hemsida, www.fylgia.se.